Skip to main content

You are here

thetruthaboutnicotine-banner.jpg

ความจริงเกี่ยวกับนิโคติน และ การให้นิโคตินทดแทน

สิ่งสำคัญที่คุณต้องเข้าใจก็คือ นิโคตินทำให้คุณติดบุหรี่ และนิโคตินต่างจากสารตัวอื่นๆ ในบุหรี่อย่างไร ด้วยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนิโคตินและการให้นิโคตินทดแทน เราอยากให้คุณได้รู้จักนิโคตินที่แท้จริงว่า นิโคติน ไม่ใช่ภัยร้ายอย่างที่หลายคนมอง

 • นิโคตินไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็ง
  หลายการศึกษาพบว่า นิโคติน ไม่ได้ก่อให้เกิดมะเร็งแต่อย่างใด ในบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และมากถึง 70 ชนิดในนั้นที่เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ซึ่ง นิโคติน ไม่ได้ถูกรวมอยู่ใน 70 ชนิดนั้น
 • นิโคตินไม่ได้ก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่
  มีสารพิษมากมายหลายชนิดในควันบุหรี่ที่ไม่ใช่นิโคติน ซึ่งเป็นสาเหตุและก่อให้เกิดโรคอื่นๆ นอกเหนือจากมะเร็ง เช่น โรคปอด และ โรคหัวใจ นิโคตินเป็นสารที่ทำให้คนเกิดการเสพติดบุหรี่เท่านั้น
 • นิโคตินไม่ใช่สาเหตุของคราบเหลืองบนนิ้วมือและฟัน
  สารทาร์ในบุหรี่คือสาเหตุที่ทำให้เกิดคราบเหลืองน้ำตาลบนนิ้วมือและฟัน ไม่ใช่นิโคติน
 • นิโคตินไม่ได้เป็นสารประกอบที่มนุษย์สร้างขึ้น
  นิโคตินเป็นสารธรรมชาติที่มีอยู่ในพืชยาสูบ
 • คุณจะไม่ติดตัวช่วยนิโคตินแทนการติดบุหรี่
  เพราะ นิโคตินทดแทน จะให้สารนิโคตินในปริมาณที่ต่ำกว่าและควบคุมได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับนิโคตินในบุหรี่ และปริมาณของนิโคตินทดแทนจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป จนกว่าคุณจะเลิกนิโคตินได้อย่างถาวร รวมถึงการนำส่งนิโคตินที่ต่างกันระหว่างบุหรี่ กับ นิโคตินทดแทน ทำให้ความเร็วในการดูดซึมนิโคตินต่างกัน ซึ่ง นิโคตินทดแทน เช่นนิโคตินจากหมากฝรั่งที่ดูดซึมผ่านกระพุ้งแก้มจะดูดซึมช้ากว่าในนิโคตินในบุหรีที่ผ่านทางปอด ทำให้โอกาสในการติดนิโคตินทดแทน จึงไม่เหมือนกันการติดนิโคตินในบุหรี่
 • การใช้ตัวช่วยนิโคตินทดแทน ไม่ถือว่าเป็นการรักษาการสูบบุหรี่ 
  ผลิตภัณฑ์ตัวช่วยนิโคตินทดแทน เช่น หมากฝรั่งนิโคติน หรือ แผ่นแปะนิโคติน ไม่ได้ใช้เพื่อการรักษาการสูบบุหรี่ และไม่ได้วิเศษล้ำที่จะสามารถเปลี่ยนคุณจากคนที่สูบจัดมาเป็นคนไม่สูบในเวลาชั่วข้ามคืน แต่มันเป็นเพียงตัวช่วยที่จะทำให้การเลิกบุหรี่ง่ายขึ้น โดยที่คุณไม่ต้องทรมานกับอาการอยากบุหรี่มากเท่านั้นเอง

ตัวช่วยนิโคตินทดแทน จะทำงานด้วยการปล่อยสารนิโคตินเข้าในกระแสเลือดในระดับที่ต่ำกว่านิโคตินในบุหรี่ โดยไม่มีสารทาร์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ และสารเคมีอันตรายอื่นๆ ในควันบุหรี่ วิธีการนี้จะช่วยลดอาการอยากบุหรี่ แต่ก็แน่นอนว่าการเลิกบุหรี่ยังคงต้องการความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามของตัวคุณด้วยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเลิกสำเร็จ

คนสูบบุหรี่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 มากกว่าคนทั่วไปจริงไหม?

โดยปกติ คนสูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม และวัณโรคสูงกว่าคนทั่วไป

cigarette-chemicals-body-tout.jpg

สารเคมีในบุหรี่ และพิษภัยของบุหรี่

บุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7000 ชนิด และมีถึง 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งมีผลเสียต่อทุกส่วนในร่างกายของคุณ