Skip to main content

You are here

whenyoustart-banner.jpg

ผลดีต่อสุขภาพเมื่อเลิกบุหรี่

คุณทราบหรือไม่ว่าผลดีต่อสุขภาพเมื่อเลิกบุหรี่สามารถรู้สึกได้ภายในชั่วโมงแรก หากคุณข้องใจ หรือ อยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากหยุดสูบบุหรี่ เรามีคำตอบให้

สิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพคุณ

ร่างกายของคุณจะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อคุณหยุดสูบบุหรี่

 • 20 นาที
  ความดันโลหิตและชีพจรคุณจะเริ่มกลับสู่ปกติ
 • 8 ชั่วโมง
  ระดับออกซิเจนในเลือดกลับสู่ปกติ ระดับนิโคตินและคาร์บอนมอนนอกไซด์จะลดระดับลงมากกว่าครึ่ง
 • 24 ชั่วโมง
  คาร์บอนมอนนอกไซด์ถูกขจัดออกจากร่างกาย ปอดของคุณจะเริ่มกำจัดเสมหะและคาบสิ่งสกปรกจากบุหรี่
 • 48 ชั่วโมง
  จะไม่มีนิโคตินเหลืออยู่ในร่างกาย ความสามารถในการรับรสและกลิ่นดีขึ้นมาก
 • 72 ชั่วโมง
  รู้สึกหายใจคล่องขึ้น หลอดลมเริ่มผ่อนคลาย และมีกำลังเพิ่มขึ้น
 • 2 – 12 สัปดาห์
  การไหลเวียนโลหิตดีขึ้นทั่วทั้งร่างกาย ทำให้การเดินและการวิ่งง่ายดายขึ้นมาก
 • 3 – 9 เดือน
  อาการไอ และปัญหาการหายใจต่างๆ ลดลง การทำงานของปอดก็ดีขึ้นได้ถึง 10%
 • 1 ปี
  ความเสี่ยงหัวใจล้มเหลวลดลงครึ่งหนึ่ง
 • 5 ปี
  ความเสี่ยงหัวใจล้มเหลวลดลงไปเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ที่สูบบุหรี่
 • 10 ปี
  ความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปอดลดลงไปเหลือครึ่งหนึ่งของผู้ที่สูบบุหรี่ ความเสี่ยงของภาวะหัวใจล้มเหลวลดลงเหลือเท่ากับคนทั่วไปที่ไม่เคยสูบบุหรี่

นอกจากนี้ยังจะมีผลดีต่อร่างกายต่อไปนี้เมื่อคุณเลิกบุหรี่ :

 • ภาวะเจริญพันธุ์ดีขึ้น
 • ผิวมีสุขภาพดีขึ้น
 • ฟันขาว ลมหายใจสดชื่นขึ้น
 • ผมนุ่ม และเป็นประกายมากขึ้น

ผลดีอื่นๆ

เมื่อคุณเลิกบุหรี่ได้อย่างถาวรก็จะเกิดผลดีเหล่านี้ขึ้น :

 • เสื้อผ้าไร้กลิ่นบุหรี่
 • ความเครียดลดลง
 • เงินเหลือมากขึ้น
budget-calculator-tout.jpg

คำนวณเงินที่ประหยัดได้

คุณจะตกใจเมื่อรู้ว่า คุณสามารถประหยัดเงินจากการหยุดซื้อบุหรี่ได้เท่าไหร่

tips-to-stop-smoking-tout.jpg

เคล็ดลับการเลิกบุหรี่

รู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จในการเลิกบุหรี่