นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ตระหนักถึงความเป็นส่วนบุคคล และประสงค์ที่จะให้ท่านมีความคุ้นเคยกับวิธีการจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของเราที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลที่เราหรือผู้ให้บริการของเรา จัดเก็บผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของ เช่นเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียต่างๆ (รวมทั้ง ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแอพพลิเคชั่น) ที่ดำเนินการหรือควบคุมโดยเรา ซึ่งท่านกำลังเข้าสู่นโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ (“ไซต์”) จากเว็บหรือช่องทางเหล่านั้น การที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา หรือโดยการที่ใช้ไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ท่านให้

ไซต์นี้อาจมีการขอให้ท่านส่งข้อมูลมาให้ อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อใช้ในการติดต่อ

การจัดเก็บข้อมูลโดยทางอ้อมและการใช้ข้อมูล

ใน ขณะที่ท่านใช้ไซต์นี้อยู่นั้น อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลบางอย่างโดยทางอ้อม (คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยที่ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลโดยตรง) โดยการใช้เทคโนโลยีหลายแบบ เราและผู้ให้บริการของเราซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่ได้ มาโดยทางอ้อมด้วยวิธีที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย

1. ผ่านเบราเซอร์ของท่าน:ข้อมูลบางอย่างถูกจัดเก็บผ่านเบราเซอร์ส่วนใหญ่ เช่น Media Access Control (ที่อยู่การควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง - MAC) ชนิดของคอมพิวเตอร์ (วินโดว์ หรือ แมคอินทอช) ความละเอียดของหน้าจอ รุ่นของระบบปฏิบัติการ ชนิดและรุ่นของอินเตอร์เน็ต เบราเซอร์ เราอาจจัดเก็บข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน อาทิ ชนิดและหมายเลขอุปกรณ์ของท่าน หากท่านเข้าสู่ไซต์นี้โดยผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่

2. การใช้คุ้กกี้:คุ้กกี้คือข้อมูลรูปแบบหนึ่งที่เก็บไว้โดยตรงในคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ คุ้กกี้ช่วยให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้ เช่น ชนิดของเบราเซอร์ เวลาที่ใช้บนไซต์ หน้าที่เข้าเยี่ยมชม และภาษาที่เลือก เราและผู้ให้บริการของเราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความ ปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ไซต์ เพื่อแสดงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อสร้างให้ประสบการณ์ของท่านขณะที่ใช้ไซต์นี้เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล เราใช้คุ้กกี้เพื่อให้จดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านด้วยเช่นกัน ซึ่งจะทำให้การใช้ไซต์นี้ของท่านง่ายขึ้น เช่น จดจำสิ่งที่อยู่ในรถเข็นช้อปปิ้งของท่าน นอกจากนี้แล้ว เราใช้คุ้กกี้เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการใช้ไซต์ เพื่อปรับปรุงการออกแบบและการใช้งานไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าใจ วิธีการใช้ไซต์ของแต่ละบุคคล และเพื่อช่วยให้เราตอบคำถามเกี่ยวกับไซต์ นอกจากนี้ คุ้กกี้ยังช่วยให้เราสามารถเลือกได้ว่าโฆษณาหรือข้อเสนอใดของเรามีความเป็น ไปได้มากที่สุดที่จะดึงดูดท่าน และแสดงโฆษณาหรือข้อเสนอนั้นขณะที่ท่านอยู่ในไซต์ เราอาจใช้คุ้กกี้ในโฆษณาออนไลน์เพื่อติดตามการตอบสนองของผู้บริโภคที่มีต่อ โฆษณาของเราด้วยเช่นกัน ท่านสามารถปฏิเสธคุ้กกี้เหล่านี้ได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของเบราเซอร์ของ ท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ยอมรับคุ้กกี้เหล่านี้ ท่านอาจได้รับความไม่สะดวกบางประการในการใช้ไซต์นี้ และท่านอาจไม่ได้รับโฆษณาหรือข้อเสนอจากเราที่ตรงกับความสนใจและความต้องการ ของท่าน ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้ ได้ที่ http://www.allaboutcookies.org.

3. การใช้ พิเซล แท็ก เว็บบีคอน เคลียร์ จีฟ หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายกันอื่นๆทั้งหมดนี้อาจถูกนำมาใช้เกี่ยวกับหน้าของไซต์บาง หน้า และข้อความอีเมล์ที่อยู่ในรูปของเอชทีเอ็มแอล เพื่อ นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาแล้ว ติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ไซต์ และผู้รับอีเมล์ วัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของเรา และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้ไซต์นี้ และอัตราการตอบสนอง

4. โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายจากพฤติกรรมบนออนไลน์: การใช้คุ้กกี้ พิเซล แท็ก เว็บบีคอน เคลียร์จีฟ หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายกันอื่นๆ จะช่วยให้ผู้ขายของเราที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการของเราได้ เมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์นี้ หรือไซต์อื่นๆ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ต ผู้ขายเหล่านี้อาจวางพิเซล แท็ก เว็บบีคอน เคลียร์จีฟ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันอื่นๆ บนไซต์นี้หรือ เว็บไซต์อื่นๆ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของ รวมทั้งวางหรือจดจำคุ้กกี้ของบุคคลภายนอกเมื่อท่านเยี่ยมชมไซต์นี้ หรือไซต์อื่นๆ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของอีกด้วย ผู้ขายเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่นๆ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจ เป็นที่สนใจของท่าน

5. ไอพี แอดเดรส:ไอพี แอดเดรสของท่านคือหมายเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ โดยผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ไอพี แอดเดรสจะถูกระบุและบันทึกเข้าสู่แฟ้มบันทึกข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ของเราโดย อัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมไซต์ รวมทั้งเวลาการเยี่ยมชมและหน้าของไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม การจัดเก็บไอพี แอดเดรส เป็นมาตรฐานการปฏิบัติบนอินเตอร์เน็ต และมีเว็บไซต์จำนวนมากได้จัดเก็บไอพี แอดเดรส เราใช้ไอพี แอดเดรส เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการด้วยกัน อาทิ เพื่อคำนวณระดับการใช้ไซต์ เพื่อช่วยวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาที่มีกับเซิร์ฟเวอร์ และเพื่อบริหารไซต์

6. ข้อมูลอุปกรณ์: เราอาจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เช่น รหัสประจำตัวอุปกรณ์

วิธีที่เราใช้และการเปิดเผยข้อมูล

เรายังใช้ข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับท่าน

  1. เพื่อตอบคำถามและตอบสนองคำขอของท่าน อาทิ ส่งเอกสารให้ท่านตามที่ขอ หรือแจ้งข่าวสารทางอีเมล์
  2. เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ อาทิ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำการตรวจสอบ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือ เพื่อระบุแนวโน้มการใช้ไซต์

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่จัดเก็บผ่านทางไซต์นี้

  1. ให้แก่บริษัทในเครือของเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ได้บรรยายไว้ในนโยบายความ เป็นส่วนบุคคลนี้ รายชื่อบริษัทในเครือของเราสามารถหาได้ ที่นี่ (คลิกที่ลิงค์สำหรับ Form 10K, Exhibit 21 ใต้หัวข้อ “SEC Filings”) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด และ บริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน
  2. ให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ให้บริการต่างๆ เช่น บริการเว็บไซต์โฮสติ้งและการดูแลเว็บไซต์ โมบาย แอพพลิเคชั่น โฮสติ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล การชำระเงิน การดำเนินการคำสั่งซื้อครบทุกขั้นตอน การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การบริการด้านไอที การบริการลูกค้า บริการส่งอีเมล์และไดเร็คเมล์ การดำเนินการด้านบัตรเครดิต การบริการตรวจสอบ และบริการอื่นๆ เพื่อทำให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นสามารถให้บริการได้ และ
  3. ให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่มีการปรับองค์กรใหม่ การควบรวมกิจการ การขาย การร่วมลงทุน การมอบหมาย การโอนย้าย หรือการขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วน ทรัพย์สิน หรือ หุ้น (รวมถึง กรณีที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการทางกฎหมายที่คล้ายกัน)

นอกจากนี้แล้ว เราใช้และเปิดเผยข้อมูลที่จัดเก็บผ่านทางไซต์นี้ ตามที่เราพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสม (ก) ตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายในประเทศที่ท่านพำนักอาศัย (ข) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ค) ตามทื่ได้รับคำขอจากหน่วยงานราชการทั้งในและนอกประเทศที่ท่านพำนักอาศัย (ง) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (จ) เพื่อปกป้องการดำเนินธุรกิจของเราหรือของบริษัทในเครือของเรา (ฉ) เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนบุคคล ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือของเรา ของท่าน หรือบุคคลอื่นๆ และ (ช) เพื่อให้เราแก้ไขความเสียหาย หรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจได้รับ เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่จัดเก็บผ่านทางไซต์นี้ในวิธีการอื่นๆ โดยได้รับความยินยอมจากท่านด้วยเช่นกัน

เราอาจใช้ข้อมูลที่เราจัดเก็บ โดยทางอ้อมและเปิดเผยข้อมูลนั้นตามที่ได้บรรยายข้างต้น ภายใต้หัวข้อ “การจัดเก็บข้อมูลโดยทางอ้อมและการใช้ข้อมูล” และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกด้วย เว้นแต่ กรณีที่เรามีความจำเป็นต้องปฏิบัติเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยว ข้อง (ตัวอย่างเช่น หากเราต้องปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล) นอกจากนี้ เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม หากเรารวมข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ระบุตัวบุคคลได้เข้ากับข้อมูลที่ เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น รวมชื่อของท่านเข้ากับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์) เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ข้อมูลได้รวมเข้าด้วยกัน

ไซต์และการบริการของบุคคลภายนอก

นโยบายส่วนบุคคลนี้ไม่ครอบคลุมถึง และเราไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนบุคคล ข้อมูล หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ รวมทั้งการจัดการไซต์ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (รวมถึง ไม่จำกัดเฉพาะเพียง แอพพลิเคชั่น) ที่มีขึ้นผ่านทางไซต์นี้หรือที่ไซต์นี้เชื่อมต่อด้วย การมีอยู่ของไซต์หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ซึ่งแสดงถึงผู้เป็นเจ้าของดังกล่าว หรือการเชื่อมต่อบนไซต์นี้ไม่ได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุนจากเราหรือบริษัทในเครือของเรา

ความปลอดภัย

เราใช้มาตรการทาง องค์กร เทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การ ควบคุมของเรา ถึงกระนั้นก็ตาม ไม่มีการส่งข้อมูลใดทางอินเตอร์เน็ตหรือระบบการเก็บข้อมูลใดที่รับประกันได้ ว่ามีความปลอดภัย 100% หากท่านมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการปฏิสัมพันธ์กับเราไม่มีความปลอดภัยแล้ว (ตัวอย่างเช่น หากท่านเห็นว่าความปลอดภัยของบัญชีที่ท่านมีกับเราถูกละเมิด) โปรดแจ้งให้เราถึงปัญหาโดยทันทีโดยติดต่อเราตามหัวข้อ “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

ทางเลือกและการเข้าถึง

วิธีที่ท่านสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หาก ท่านต้องการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้มาโดยทางไซต์นี้ กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์หมายเลข 1800-333-666 เราจะปฏิบัติตามคำขอของท่าน ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายหรือกรณีที่มีการกำหนดเป็นประการอื่นโดยเร็วที่ สุดเท่าที่จะสามารถทำได้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

เรา จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จำเป็นจะต้องเก็บรักษาข้อมูลให้นานขึ้นหรือตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำ ได้ หรือ เพื่อให้บรรลุหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

การใช้ไซต์โดยผู้เยาว์

บุคคล ที่อายุตํ่ากว่า 18 ปี สามารถใช้ไซต์นี้ได้เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครอง ตามกฎหมายก่อน ซึ่งคำแนะนำสำหรับการให้ความยินยอมได้ระบุไว้ให้บนไซต์นี้แล้ว

การถ่ายโอนข้อมูลข้ามประเทศ

ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บและดำเนินการในประเทศที่เรามีสำนักงานหรือผู้ให้ บริการ และโดยการที่ท่านใช้ไซต์ของเราหรือโดยการให้ความยินยอมแก่เรา (กรณีที่กฎหมายกำหนด) ถือว่าท่านยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจมีกฎเกณฑ์ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างไปจากประเทศ ของท่าน

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

เว้นแต่ใน กรณีที่ท่านได้รับคำขอจากเราเป็นการเฉพาะ เราขอให้ท่านไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวให้เรา และไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น (เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือความเชื่ออื่นๆ สุขภาพ ประวัติ อาชญากรรม หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน) บนหรือผ่านทางไซต์นี้ หรือ ส่งมาที่เราโดยวิธีอื่นๆ ในกรณีที่เราจำเป็นต้องขอให้ท่านให้ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เราจะดำเนินการดังกล่าวด้วยความยินยอมอย่างชัดแจ้งของท่าน การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เรา อาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดดูที่ข้อความ “ปรับปรุงครั้งล่าสุด” ซึ่งอยู่ด้านบนสุดของหน้านี้เพื่อดูว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการ แก้ไขปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนนี้นี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อเราได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขบนไซต์นี้ การใช้ไซต์นี้ของท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถือว่าท่านยอมรับนโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไข

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราโดยแจ้งหรือติดต่อไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

106 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง

แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 1800-333-666 Email [email protected]