Skip to main content

You are here

nicorette-big-banner-new.jpg
want-to-quit-smoking-gradually-tout.jpg

พร้อมเลิกบุหรี่แบบ “ลด เพื่อเลิก”

เรียนรู้วิธีการจัดการการเลิกบุหรี่อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้สามารถลดปริมาณบุหรี่ที่สูบ ร่วมกับการควบคุมความอยากและอาการขาดนิโคตินด้วยตัวช่วยต่างๆ

ready-to-quit-smoking-tout.jpg

พร้อมเลิกบุหรี่แบบ “เลิกเด็ดขาด”

เรียนรู้ที่จะหยุดสูบบุหรี่ในทันที ซึ่งหากคุณสามารถหยุดสูบบุหรี่ได้เพียง 1 สัปดาห์ จะทำให้คุณมีโอกาสเลิกบุหรี่ได้สำเร็จเพิ่มขึ้นสูงถึง 9 เท่า ในระหว่างทางอาจมีความท้าทายที่คุณต้องผ่านไปให้ได้