Skip to main content
Error
No active service defined.

You are here

ซื้อได้ที่

คุณสามารถขอปรึกษาเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ หรือ ตัวช่วยเลิกบุหรี่ได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ
คุณสามารถเช็ครายชื่อร้านขายยาที่ให้คำปรึกษาได้ที่นี่ เพื่อตรวจดูสถานที่ที่ใกล้บ้านคุณได้

 

บริษัทฮกแซตราด จำกัด
อ.เมืองตราด
2 ซ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.เมืองตราด 23000
0-3951-1356
ยิ่งเจริญเภสัช
อ.เมือง
97/12 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง 27000
085-113-8134
รามาเวชภัณฑ์
อ.เมือง
7 ถ.เทศบาล 17 ต.สระแก้ว อ.เมือง 27000
0-3724-1739
ร้านอรัญฟาร์มาซี
อ.อรัญประเทศ
27 ถ.จิตสุวรรณ อ.อรัญประเทศ 27120
0-3723-1126
รักษ์ยา RUGYA (สำนักงานใหญ)
อ.แกลง
#N/A #N/A
081-3791508